Slnečnica Vydania 2000-2005

Časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku vychádza už od roku 1996. Prešiel niekoľkými grafickými úpravami až do dnešnej podoby. Reprezentuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku i v zahraničí. Slúži ako komunikačný prostriedok medzi spoločnosťou a rodinami s deťmi s Downovým syndrómom.

Prostredníctvom neho získavajú množstvo nových vedomostí a skúseností, učia sa spolupatričnosti, možnosti komunikácie s inými rodičmi. Rodičia najmä vidia, že nie sú so svojím bremenom sami. Lepšia informovanosť umožní rodičom ľahšie presadzovať práva svojich detí. Tento časopis nie je prínosom len pre samotných rodičov a deti s Downovým syndrómom, ale aj pre komunitu, v ktorej žijú. Vzdelaný, informovaný a starostlivý rodič je príkladom a povzbudením pre svoje okolie. Ich príklad napomáha odstraňovaniu bariér a mylných predsudkov, ktoré ešte stále pretrvávajú v našej spoločnosti voči ľuďom s Downovým syndrómom.

Rok 2006 je jubilejným rokom pre redakciu časopisu. Naša Slnečnica slávi už 10. narodeniny.

Srdečne gratulujeme

...Demo Vizar...

www.za.pl - darmowa usługa www.osemka.pl